Договір Публічної Оферти

Договір публічної оферти про надання послуг "Exp-Shop.com"

Цей договір укладається між компанією Exp-Shop.com (надалі – «Виконавець») та будь-якими фізичним особам (надалі – «Замовник»), що іменуються разом «Сторони», про надання послуг з купівлі товарів в інтернет-магазинах та доставки товарів для Замовника відповідно до умов цього Договору публічної оферти (надалі – «Договір»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами та має юридичну силу відповідно до статтей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Всі умови цього Договору є обов’язковими до виконання, як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору, а також змінами, що можуть бути внесенні у Договір, шляхом формування замовлення на сайті Виконавця.

1.3. Моментом укладання цього Договору (акцепту) є момент оформлення Замовником електронного замовлення (надалі – «Замовлення») на сайті Виконавця.??

1.4. Замовник не може запропонувати свої умови Договору. Якщо Замовник не згоден з умовами цього Договору, або з будь-яким із його пунктів, він може відмовитись від замовлення послуг.

1.5. Договір розміщено на сайті http://exp-shop.com (надалі – «Сайт»), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Виконавця.

1.6. До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують також умови та/або правила Виконавця, що є публічними та розміщені на Сайті Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та у порядку, що визначений у цьому Договорі, надати Замовнику послуги з купівлі товарів в інтернет-магазинах та доставки товарів згідно замовлення Замовника, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, що визначений цим Договором, прийняти та оплатити замовлені послуги.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець здійснює купівлю товарів в інтернет-магазинах за рахунок Замовника згідно замовлення, що формується Замовником в електронній формі на сайті Виконавця.

3.2. У формі замовлення Замовник надає для Виконавця точні та достовірні дані щодо товару, що купується та URL (адресу посилання) сайту продавця, або товару. Замовник несе відповідальність за надання інформації що до замовлення при формуванні замовлення для Виконавця.

3.3. Терміни доставки замовлення вказані на сайті Виконавця. Статус замовлення відображається в особистому кабінеті Замовника та може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку у зв’язку з обставинами, що не залежать від Виконавця. Максимальний термін зберігання замовлення на складі в Україні становить 15 (п’ятнадцять) робочих днів.

3.4. Замовник несе відповідальність за відповідність товару, що купується в інтернет-магазинах за посиланням, яке надав Замовник.

3.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у будь-який час до моменту отримання оплати без пояснення причин у зв’язку з наявністю обставин, що не залежать від волі Виконавця.

3.6. Виконавець має право відмовити Замовникові в наданні Послуг після отримання оплати у випадках:

3.6.1 Якщо товар не відповідає умовам доставки поштових служб та/або вимогам чинного законодавства включаючи, але не виключно умовами щодо габаритів, ваги і вмісту товару.

3.6.2 Якщо у Виконавця є сумніви щодо достовірності відомостей та інформації, що була надана Замовником при заповненні форми замовлення на сайті Виконавця, включаючи, але не виключно відомостей щодо ім’ям Замовника та адреси доставки товару. 

3.7. У разі скасування замовлення (продавцем\магазином) за однією з причин, перерахованих в п. 3.8. цього Договору, Виконавець повертає кошти, що надійшли від Замовника лише після повернення коштів від продавця\магазину для Виконавця. Повернення коштів від продавця\магазину для Виконавця може зайняти до 30 робочих днів. З суми коштів, що повертаються Замовнику відраховується сума комісії посередників. Повернення грошових коштів здійснюється виключно особі, яка здійснювала оплату за Замовлення. Повернення коштів здійснюється на баланс кабінету Замовника на сайті Виконавця. Можливо, для переказу грошових коштів Замовнику необхідно буде надати копію національного паспорта та ідентифікаційного коду.

3.8. Повернення коштів для Замовника є неможливим у випадку, якщо купівля товару підтверджена Замовником шляхом формування замовлення на сайті та товар уже закуплено в інтернет-магазині.

3.9. Виконавець не надає послуг Замовнику у випадку, якщо перерахованих Замовником коштів недостатньо для надання послуг.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

4.1. Інформація про вартість послуг Виконавця відображається в особистому кабінеті Замовника.

4.2. Оплата Замовником послуг Виконавця здійснюється шляхом поповнення балансу в Особистому кабінеті через платіжні системи та банківські картки.

4.3. Виконавець передає товар у службу доставки лише після оплати Замовником послуг Виконавця у повному обсязі.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Повернення товару є додатковою послугою Виконавця, яка оплачується Замовником згідно тарифів Виконавця.

5.2. Виконавець приймає рішення про можливість повернення товару на підставі рішення Продавця про можливість повернення.

5.3. У випадку, якщо Продавець приймає рішення про відмову Замовникові в поверненні Виконавець не компенсує Замовнику вартість товару.

5.4. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуги повернення товару у будь-який момент без пояснення причин у зв’язку з наявністю обставин, що не залежать від волі Виконавця.

5.5 Повернення коштів Замовнику здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Виконавцю..

5.6 Розрахована вартість комісії замовлення Виконавцем не повертається, не залежно від рішення продавця про можливість\неможливість повернення товару.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язується:

6.1.1. Самостійно ознайомлюватися з текстом цього Договору, перевіряти наявність змін умов Договору. Формування Замовником замовлення на сайті Виконавця засвідчує факт його ознайомлення з поточною редакцією Договору та прийняття Замовником умов Договору.

6.1.2. Своєчасно надавати для Виконавця всю необхідною інформацією для надання послуг, включаючи, але не виключно дані про товар: URL-адресу, назву, колір, кількість, розмір, артикул та будь-які інші дані про товар.

6.1.3. Перед завершенням формування замовлення на сайті Виконавця, додатково перевіряти внесені дані включаючи, але не виключно URL-адреси, назву товару, колір, розмір, кількість тощо.

6.1.4. Своєчасно надавати та перевіряти перед кожним замовленням актуальність наданих персональних даних, а саме адресу, електронну пошту, контактний номер телефону. Зміна вищезазначених даних є можливою лише до моменту формування посилку.

6.1.5. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість послуг Виконавця і відшкодовувати додаткові витрати Виконавця, що можуть виникнути у ході виконання замовлення.

6.1.6. Своєчасно вносити інформацію про оплату в особистому кабінеті Замовника згідно спеціальної форми, що розміщена на сайті Виконавця.

6.1.7. Зберігати документи, що підтверджують оплату послуг Виконавця.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги та виконувати їх відповідно до сформованого Замовником замовлення, якщо замовлення Замовника не суперечить умовам цього договору та нормам чинного законодавства.

6.2.2. Забезпечити захист персональних даних Замовника.

6.2.3. Надавати Замовнику можливість перегляду інформації про статус і місцезнаходження замовленого ним товару шляхом відображення статуту замовлення в особистому кабінеті Замовника. Виконавець не передає Замовникам трекінг-номери та/або номера замовлень інтернет-магазинів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або нормами чинного законодавства.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Замовником недостовірної, або помилкової інформації.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати Замовника, або збиток, який може бути нанесений Замовнику внаслідок надання послуг Виконавцем.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що використовуються для надання послуг Замовникові, наприклад: банки, перевізники, поштові служби, інтернет-провайдери, емейл-сервіси, платіжні системи і т.д.

7.5. Виконавець не надає гарантію на товари, придбані Замовником за допомогою послуг Виконавця.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за якість і комплектацію товару, якщо Замовником не замовлена послуга додаткової перевірки чи додаткового пакування товару.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність товару очікуванням Замовника та /або його суб’єктивній оцінці.

7.8. Виконавець не несе відповідальності за відповідність замовленого товару згідно наявного графічного чи текстового опису на сайті у випадку, якщо Замовник не обрав функцію «Перевірка товару на відповідність».

7.9. Сторони звільняються від відповідальності за повне, або часткове невиконання своїх зобов’язань за Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, та інші дії, що можуть виникнути у телекомунікаційних та енергетичних мережах.

7.10. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами виключно шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

8.2. Претензії Замовника приймаються в письмовому вигляді та розглядаються в строк не більше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, а саме оформлення Замовником замовлення на сайті Виконавця.

9.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Якщо Замовник є фізичною особою, він надає для Виконавця дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, який діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, тощо. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10.2. Виконавець має право передавати свої повноваження, права та обов’язки, згідно умов цього Договору третім особам без отримання на те погодження Замовника.

10.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги.

10.4. Визнання недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

 


Exp - Shop© успішно працююча в Україні компанія, яка займається покупкою товарів в США і швидкою доставкою їх в Україну, не використовуючи послуг сторонніх компаній. Пріоритетом нашої компанії є комфортні й партнерські відносини з клієнтами. Компанія Exp - Shop© стане надійним помічником і позбавить Вас від турбот при покупці, транспортуванні і оформленні документів на вантаж. Ми гарантуємо своїм клієнтам надійність, якість та зручні способи оплати. Наші співробітники з радістю нададуть Вам відповіді на всі запитання та допоможуть зробити покупку правильно.

Способи оплати